D vitaminbrist - Allt du behöver veta

D-vitaminbrist inträffar när kroppen inte får tillräckligt med D-vitamin, vilket är nödvändigt för starka ben och muskler samt för immunförsvaret. D-vitamin finns i två huvudformer: D2 och D3. D2 kommer främst från vegetabiliska källor och D3 från solens UVB-strålning och vissa animaliska produkter. D-vitamin är nödvändigt för att kroppen ska kunna absorbera kalcium och fosfat, vilka är avgörande för att bygga och underhålla benstomme och vävnader.

Källor till D-vitamin

Solljus som en naturlig källa

Solljus är den mest direkta källan till D-vitamin. När huden exponeras för UVB-strålar från solen, producerar den D-vitamin. Denna process varierar beroende på geografisk plats, tid på året och dagstid. I länder som Sverige, där vintermånaderna är mörkare, kan det vara svårt att få tillräckligt med D-vitamin från solen, särskilt för personer med mörk hud som kräver längre exponering.

Livsmedel rika på D-vitamin

Fet fisk är en av de rikaste naturliga källorna till D-vitamin. Exempel på sådana fiskar inkluderar lax, makrill, och sill. Även om fisk utgör en betydande del av D-vitaminintaget, finns det också andra livsmedel som bidrar till D-vitaminintaget. Äggulor och vissa typer av lever innehåller också D-vitamin. För vegetarianer och veganer är svampar som är exponerade för UV-ljus en bra källa till D-vitamin, särskilt D2.

Berikade livsmedel

I många länder, inklusive Sverige, är det vanligt att berika vissa livsmedel med D-vitamin. Detta inkluderar oftast mjölk och mjölkprodukter, vissa frukostflingor, växtbaserade drycker och smörgåsfetter. Dessa berikade produkter är särskilt viktiga för att tillgodose behovet av D-vitamin under de mörkare månaderna och för personer som inte konsumerar fisk.

D-vitamintillskott

För de som inte får tillräckligt med D-vitamin genom solen och kosten, kan tillskott vara ett alternativ. D-vitamintillskott finns i olika former, inklusive D2 och D3. D3, som oftast härstammar från animaliska källor, anses vara mer effektivt för att höja och upprätthålla D-vitaminnivåerna i kroppen. Vegetariska och veganska alternativ, som vanligtvis innehåller D2, finns också tillgängliga. Det är dock viktigt att inte överkonsumera D-vitamintillskott, eftersom det kan leda till vitaminöverskott och hälsoproblem.

Viktiga överväganden

När du överväger dina D-vitaminkällor är det viktigt att tänka på din livsstil, kostvanor och var du bor. En balanserad diet tillsammans med lämplig solexponering kan hjälpa till att upprätthålla sunda D-vitaminnivåer. Rådfråga en hälso- och sjukvårdspersonal för att fastställa om du kan behöva tillskott, särskilt under vintermånaderna eller om du tillhör en riskgrupp för D-vitaminbrist.

Symptom på D-vitaminbrist

D-vitaminbrist kan manifestera sig på många olika sätt, och dess symptom kan variera beroende på individens ålder, allmänna hälsotillstånd och graden av brist. Nedan följer några av de vanligaste symptomen som kan indikera en brist på D-vitamin:

 • Trötthet: En utbredd och oförklarlig känsla av trötthet och utmattning kan vara ett tidigt tecken på D-vitaminbrist.

 • Muskelvärk och svaghet: Många upplever diffusa muskelsmärtor eller en känsla av svaghet, särskilt i de proximala musklerna närmast kroppens mitt.

 • Ben- och ledvärk: Värk och smärta i ben och leder kan vara ett tecken på brist, och i allvarliga fall kan det leda till benmuklighet.

 • Humörsvängningar: D-vitamin har kopplats till humörreglering och brist kan leda till humörsvängningar, inklusive depression.

 • Nedsatt immunförsvar: En ökad benägenhet att bli sjuk eller infektioner kan också vara ett tecken på D-vitaminbrist.

 • Skelettsmärta och -deformiteter hos barn: Hos barn kan brist på D-vitamin leda till rakit, en sjukdom som karakteriseras av mjuka och missformade ben.

 • Svaghet i benstommen hos vuxna: Hos vuxna kan svår D-vitaminbrist resultera i osteomalaci, ett tillstånd där benen blir mjuka på grund av otillräcklig mineralisering.

 • Håravfall: Även om det inte är lika vanligt, kan D-vitaminbrist i vissa fall leda till håravfall.

 • Andra symtom: Ytterligare symptom kan inkludera andningsproblem, dålig aptit, och tandproblem.

Det är viktigt att notera att många av dessa symptom kan vara subtila eller misstolkas som tecken på andra hälsotillstånd. Därför är det viktigt att söka läkarvård för en korrekt diagnos och behandling om du misstänker D-vitaminbrist. En blodanalys kan ge en tydlig bild av dina D-vitaminnivåer och är det mest tillförlitliga sättet att bekräfta en brist.

Riskgrupper för D-vitaminbrist

Personer som är särskilt utsatta för D-vitaminbrist är de med mörk hud, äldre personer, personer som bär täckande kläder, de som vistas inomhus större delen av tiden, och individer med vissa medicinska tillstånd som påverkar vitaminabsorption, såsom celiaki eller Crohns sjukdom.

Rekommenderat dagligt intag

Att upprätthålla adekvata nivåer av D-vitamin är avgörande för både barn och vuxna för att säkerställa god benhälsa och allmän välbefinnande. Livsmedelsverket har specificerat rekommenderat dagligt intag av D-vitamin baserat på ålder, exponering för sol och vissa riskfaktorer:

 • Barn och vuxna: För barn och vuxna under 75 år rekommenderas ett dagligt intag av 10 mikrogram (400 IE) D-vitamin. Detta hjälper till att upprätthålla en sund ben- och muskelstruktur och stöder immunsystemet.

 • Äldre vuxna: För personer över 75 år, eller de som får begränsad solexponering, ökas det rekommenderade dagliga intaget till 20 mikrogram (800 IE). Detta beror på att äldre människors hud har en minskad förmåga att syntetisera D-vitamin från solljus, och de kan ha en ökad risk för D-vitaminbrist.

 • Barn under två år: För spädbarn och småbarn, särskilt de som ammas, kan det vara nödvändigt med tillskott. Bröstmjölk innehåller ofta inte tillräckliga mängder D-vitamin, och barn i denna ålder behöver extra tillskott för att stödja snabb benutveckling och tillväxt.

 • Riskgrupper: Det finns också särskilda rekommendationer för individer i riskgrupper för D-vitaminbrist. Dessa inkluderar personer med mörk hud, de som bär kläder som täcker större delen av kroppen, och personer som bor i geografiska områden med begränsad solstrålning. Dessa individer kan behöva högre doser av D-vitamin eller regelbundna tillskott för att upprätthålla optimal hälsa.

Det är viktigt att notera att dessa rekommendationer är allmänna riktlinjer. Individuella behov kan variera baserat på personliga hälsotillstånd, livsstil och kost.

Vikten av balans

Att hitta rätt balans i D-vitaminintaget är avgörande för att undvika både brist och överdosering. Medan D-vitaminbrist kan leda till en rad hälsoproblem, kan ett överintag också vara skadligt.

Risker med D-vitaminöverskott

 • Toxicitet: D-vitamin är fettlösligt, vilket innebär att kroppen inte utsöndrar överskottet lika lätt som vattenlösliga vitaminer. För höga doser av D-vitamin kan ackumuleras i kroppen och leda till toxicitet.
 • Symptom på D-vitaminöverskott: Symptom på D-vitaminöverskott inkluderar illamående, kräkningar, svaghet, och i allvarligare fall, njurproblem och hyperkalcemi (höga nivåer av kalcium i blodet). Hyperkalcemi kan i sin tur orsaka hjärtarytmier och skador på hjärtat och andra organ.

Rekommenderade doser

 • Följ rekommendationer: Det är viktigt att följa rekommenderade dagliga intag och inte överstiga dessa doser, särskilt när det gäller kosttillskott. Livsmedelsverkets riktlinjer ger en bra indikation på hur mycket D-vitamin olika individer behöver baserat på ålder, livsstil och hälsostatus.
 • Medicinsk rådgivning: Om du är osäker på hur mycket D-vitamin du behöver, bör du konsultera en vårdgivare. Detta är särskilt viktigt för personer med vissa hälsotillstånd eller de som tar andra mediciner, eftersom D-vitamin kan interagera med olika läkemedel.

Balansera kost och tillskott

 • Kost först, tillskott som ett komplement: Den bästa strategin är att försöka få i sig tillräckligt med D-vitamin genom en balanserad kost. Tillskott bör användas för att komplettera kosten, särskilt under månader med begränsad solstrålning eller för individer i riskzonen för D-vitaminbrist.
 • Övervakning och justering: För de som tar D-vitamintillskott, är det viktigt att regelbundet övervaka D-vitaminnivåerna genom blodprov, särskilt om högre doser används. Denna övervakning gör det möjligt att justera doseringen vid behov för att undvika överdosering och bibehålla optimala nivåer av D-vitamin.

Att notera vid tillskott

 • Typ av tillskott: Det finns olika typer av D-vitamintillskott (D2 och D3), och det är viktigt att välja rätt typ beroende på dina individuella behov och råd från hälso- och sjukvårdspersonal.
 • Intagets timing: D-vitamin absorberas bäst när det tas tillsammans med en måltid som innehåller fett, eftersom det är fettlösligt. Därför är det bra att ta tillskott i samband med en måltid för optimal absorption.

Vanliga frågor:

Det vanligaste sättet att fastställa D-vitaminbrist är genom ett blodprov som mäter nivån av 25-hydroxyvitamin D i blodet. Om du upplever symptom som trötthet, muskelsvaghet, eller ben- och muskelvärk, bör du kontakta en vårdgivare för att få dina nivåer testade.

Ja, det kan det. Forskning har visat att D-vitamin spelar en roll i humörreglering och brist kan leda till humörsvängningar och depression. Om du upplever sådana symtom är det viktigt att diskutera detta med en vårdgivare.

Även om D-vitamintillskott generellt anses vara säkra, är det alltid bäst att konsultera med en läkare innan du börjar ta dem. Detta gäller särskilt för personer med vissa medicinska tillstånd eller de som redan tar andra mediciner.

Ja, att inkludera livsmedel rika på D-vitamin i din diet kan hjälpa. Feta fiskar som lax, makrill och sill, äggulor, berikade mjölkprodukter och vissa svamparter är bra källor till D-vitamin.

Ditt geografiska läge kan påverka din förmåga att syntetisera D-vitamin från solljus. Personer som bor längre från ekvatorn, särskilt i norra delarna av världen, får mindre UVB-strålning under vintermånaderna, vilket kan leda till lägre D-vitaminnivåer och en ökad risk för brist.

Lämna en kommentar…

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Rulla till toppen